Techno Group of Companies has adopted an occupational healt and safety policy that optimizes the level of safe and healty workplace environment, our policy is established to take preventive and corrective actions to incidental OH&S hazards for our employees ,subcontractors and visitors

Techno Management strongly believes and continuously improves itself as all of the workplace accidents and occupational diseases can be prevented ;

- Comply with the national and international OH&S laws and regulations to ensure continous improvement

- Defining of hazards,identify ing risks and do a risk analyze to have a sustainable preventive and controlling implementations

- İdentifying the risks that would possibly cause occupational disesases , accidents and incidents and take safety measures

- To ensure compliance with OH&S rules for all of our employees, subcontractors and our visitors

- To minimize work accidents and occupational diseases that would cause loss of business and labour , optimize the workplace safety and job performance

- To prevent occupational diseases and to protect workers physical and mental health against the possible ergonomic and pyscosocial factors in the workplace

- To have an emergency plan with all of the emegency cases are defined and to ensure everyone in the workplace is ready for emergency cases by performing first aid ,fire,search and rescue exercises

- To have a machinery and equipment safety in line with the OH&S rules

-To ensure the health and safety of our workers ,subcontractors and visitors by taking safety masure in line with the OH&S requirements and to provide personal protective equipments

- To train all of our workers according to the OH&S laws and regulations

- Providing continuous information and communication for the adoption of safety culture,

- Continiously reviewing the implementations and ensuring the continious improvements

We ensure all of our related parties that our company will continuously work on the OH&S improvements for a safe and healty workplace

politika-1

Tekno Şirketler Grubu olarak benimsediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, tüm faaliyetlerimizde kendi çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için düzeltici ve önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak optimum düzeyde emniyetli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve çevreye sahip olmaları sağlamaktır.

Tekno Şirketler Grubu Yönetimi, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekte ve sürekli kendini iyileştirmektedir.

Bu doğrultuda;
– İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uyumun ve şartların yerine getirilerek sürekli iyileşmenin sağlanması,
– Tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve risk analizlerinin yapılarak kontrol ve önleme uygulamalarının süreklileştirilmesi,
– Olası meslek hastalığı, kaza ve olaylara neden olabilecek risklerin tespit edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması,
– Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturmuş olduğumuz İSG kurallarına uymalarının sağlanması,
– İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, işçi sağlığı ve iş veriminde artışın sağlanması,
– İş ortamındaki Ergonomik ve Psikososyal tehlikelere karşı çalışanların vücut ve ruh sağlığının korunması ve mesleki hastalıkların önüne geçilmesi,
– Acil durum tanımlamaları doğrultusunda acil durum planlarının oluşturulması ve ilkyardım, yangın, arama ve kurtarma tatbikatları yapılarak çalışanların acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması,
– İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda makine ve ekipman güvenliğinin sağlanması,
– Çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için İSG gerekliliklerine uygun olarak her türlü tedbiri almak ve kişisel koruyucu donanımların temin ederek kullanılmasının sağlanması,
– Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin verilmesi,
– Güvenlik kültürünün benimsenmesi için sürekli bilgilendirme ve iletişimin sağlanması,
– Yapılan çalışmaların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması,
– Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması adına İSG çalışmalarımıza sürekli olarak devam edeceğimizi taahhüt ederiz.

Facebook
Google+
DISPLAY_ULTIMATE_PLUS
YouTube
LinkedIn
E-bültenimize kaydolun!

En son gelişmelerden ve güncellemelerden haberdar olun!
İLETİŞİME GEÇİN

X
İLETİŞİM FORMU